Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Prace Historyczno - Archiwalne

Okładka książki Reminiscencje Reformacji

W „Pracach Historyczno - Archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie” w serii „Dziedzictwo Warmii i Mazur” ukazała się już druga pozycja będąca tym razem, pokłosiem konferencji „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017”.  Publikacja zatytułowana „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017” jest podsumowaniem sesji naukowej, która odbyła się w dniach 12-13 października 2017 roku. 

Strony