Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Lekcje archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprasza na lekcje archiwalne. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje archiwalne realizowane są w oparciu o zasób Archiwum Państwowego w Olsztynie z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia oraz nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne. Spotkania uatrakcyjni zwiedzanie gmachu archiwum.

Źródła współczesne w zasobach archiwów.

5 października 2012 roku w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się sesja naukowa „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?”, podczas której referaty wygłosili: prof. dr hab. Halina Robótka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń), Eugeniusz Borodij (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie), dr Małgorzata Gałęziowska (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Paweł Warot (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie).

Porozumienie

24 sierpnia 2012 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Archiwum Państwowego w Olsztynie w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia w Archiwum Państwowym w Olsztynie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Porozumienie zawarte zostało w celu podniesienia kompetencji archiwum państwowego w zakresie zarządzania dokumentem elektronicznym. W ramach porozumienia wypracowany zostanie wzorcowy model wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwum państwowym na przykładzie Archiwum Państwowego w Olsztynie, z którego będą mogły korzystać inne jednostki. Archiwum Państwowe w Olsztynie organizuje w dniu 5 października 2012r. (piątek) sesję naukową: "Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe"?

Spotkanie 20 czerwca

W dniu 20 czerwca 2012r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym poświęcone recepcji zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji ws.

Strony