Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Noc Muzeów

Malowidło Zakonu Bernardynów w Barczewie po konserwacji.

Zgodnie z zapowiedzią, dnia 17 maja 2014 roku w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się nocne spotkanie pt. Malowidło Zakonu Bernardynów w Barczewie - nietypowy obiekt w archiwum. Noc Muzeów stała się okazją by odrestaurowana tablica nagrobna została zaprezentowana szerszemu gronu zainteresowanych osób. Podczas spotkania prezentowane były burzliwe dzieje malowidła. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również relacje z prac konserwatorskich, obecnej na spotkaniu pani konserwator, której udało się przywrócić dawne piękno obiektu.

Noc w Archiwum

Z okazji Międzynarodowej Nocy Muzeów Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprasza na prezentację tablicy fundatorów, donatorów oraz zmarłych zakonników Klasztoru O.O. Bernardynów w Barczewie z lat 1805-1817, która poddana została gruntownej konserwacji.

Noc Muzeów będzie jedyną okazją obejrzenia tak rzadkiego obiektu jako materiału archiwalnego. Pokaz poprzedzi krótka prelekcja na temat historii tablicy, jak również procesu jej konserwacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Archiwum na nocne spotkanie "Malowidło Zakonu Bernardynów w Barczewie - nietypowy obiekt w archiwum".

17 maja 2014 roku w godz. 20.00 - 22.00

Uroczyste spotkanie w Archiwum

Okładka książki „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?”.22 listopada 2013 r.  w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbył się panel dyskusyjny „Archiwum olsztyńskie w oczach użytkowników”, w którym wzięli udział reprezentanci różnych środowisk użytkowników archiwum. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in.: potrzeby w zakresie informacji archiwalnej, rozwój digitalizacji i publikacji źródeł, akceptacja nowych zasad udostępniania materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych. Panel poprzedziło wystąpienie Rafała Gelo  „15.11.1948 –czyli jak to wszystko się zaczęło? Powstanie i pierwsze lata działalności Archiwum Państwowego w Olsztynie”.  Spotkanie zakończyła promocja książki „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?”, którą przedstawiła Dyrektor Archiwum Anna Karpińska. Wydawnictwo zawiera materiały z konferencji zorganizowanej dnia 5 października 2012 r. przez Archiwum Państwowe w Olsztynie.

 

Promocja wydawnictwa

Strona tytułowa książki „Kościoły luterańskie na ziemiach polskich  XVI-XX w.”.15 listopada 2013 r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się promocja wydawnictwa „Kościoły luterańskie na ziemiach polskich  XVI-XX w.” pod redakcją Jarosława Kłaczkowa. Gośćmi spotkania byli: prof. dr hab. Janusz Małłek, prof. dr hab. Janusz Maciuszko, prof.  dr hab. Grzegorz Jasiński, dr hab. Jarosław Kłaczkow. Redaktor wydawnictwa oraz autorzy kolejnych rozdziałów książki zaprezentowali licznie zgromadzonym uczestnikom zawartość trzech tomów publikacji oraz udzielali odpowiedzi na pytania.

 

 

Strony