Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Spotkanie 20 czerwca

W dniu 20 czerwca 2012r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym poświęcone recepcji zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji ws.

Strony