Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Zostań Rodzinnym Archiwistą

Zostań rodzinnym archiwistą! - to hasło akcji Programu I Polskiego Radia i archiwów państwowych, której celem jest zachęcenie do tworzenia archiwów rodzinnych.

Na antenie Radia archiwiści dzielą się swoją wiedzą, mówią o wartości historycznej archiwów rodzinnych, wskazują jak je tworzyć i konserwować, radzą jak prowadzić poszukiwania przodków.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 na Warmii i Mazurach

Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprasza na wystawę : ”Rok  1945. Trudne początki na Warmii i Mazurach” zorganizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w bieżącym roku obchodzone są pod hasłem „Nie od razu Polską zbudowano”. Na wystawie prezentowane będą materiały z zasobu archiwum, które doskonale wpisują  się w tematykę problemów  okresu powojennego. Odzwierciedlają trudny proces tworzenia nowej państwowości i  administracji polskiej,   uruchamiania gospodarki oraz próby budowania nowego społeczeństwa w zderzeniu z zastaną rzeczywistością Warmii i Mazur.

Drzwi otwarte

8 czerwca 2013 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających z okazji obchodzonego po raz siódmy Międzynarodowego Dnia Archiwów. Odwiedzający nasze Archiwum uczestniczyli w warsztatach genealogicznych, pokazach konserwacji archiwaliów, dowiedzieli się, dlaczego kiedyś archiwum nazywano sklepem, jak znaleźć poszukiwane informacje w oparciu o bazy komputerowe i jak należy szukać swojej dokumentacji osobowo-płacowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy: „Przeszłość zapisana w dokumencie”, „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”, „Olsztyn 1945-2013”.

Wystawa - Prusy Wschodnie

Archiwum Państwowe w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Archiwum odbyło się otwarcie wystawy „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”, na której zaprezentowano własne materiały archiwalne odzwierciedlające stosunek władz państwowych i społeczeństwa Prus Wschodnich do wybuchu Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim, jak również ukazują działania podjęte przez mieszkańców Prus na rzecz powstańców.

Przestrzeń więzienia

Od dnia 12 listopada 2012 r. w sali ekspozycyjnej  Archiwum Państwowego w Olsztynie czynna jest wystawa „Przestrzeń więzienia. 200 lat Zakładu Karnego w Barczewie”, zorganizowana przez Muzeum Warmii i Mazur, Zakład Karny w Barczewie oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie.

W swojej długoletniej historii Zakład Karny w Barczewie był miejscem odbywania kary przez przestępców kryminalnych jak i też więźniów politycznych. Po roku 1945, do połowy lat 50 przetrzymywano tutaj żołnierzy Armii Krajowej i NZS. W latach 70 działaczy opozycyjnych, a w latach 80 działaczy ,,Solidarności”.

Lekcje archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprasza na lekcje archiwalne. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje archiwalne realizowane są w oparciu o zasób Archiwum Państwowego w Olsztynie z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia oraz nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne. Spotkania uatrakcyjni zwiedzanie gmachu archiwum.

Źródła współczesne w zasobach archiwów.

5 października 2012 roku w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się sesja naukowa „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?”, podczas której referaty wygłosili: prof. dr hab. Halina Robótka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń), Eugeniusz Borodij (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie), dr Małgorzata Gałęziowska (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Paweł Warot (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie).

Porozumienie

24 sierpnia 2012 roku podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Archiwum Państwowego w Olsztynie w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia w Archiwum Państwowym w Olsztynie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Porozumienie zawarte zostało w celu podniesienia kompetencji archiwum państwowego w zakresie zarządzania dokumentem elektronicznym. W ramach porozumienia wypracowany zostanie wzorcowy model wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w archiwum państwowym na przykładzie Archiwum Państwowego w Olsztynie, z którego będą mogły korzystać inne jednostki. Archiwum Państwowe w Olsztynie organizuje w dniu 5 października 2012r. (piątek) sesję naukową: "Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe"?

Spotkanie 20 czerwca

W dniu 20 czerwca 2012r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym poświęcone recepcji zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji ws.

Strony