Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pani Adeli Goli, pracownika Archiwum Państwowego w Olsztynie w latach 1962-2001.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Miejskim Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie przy ulicy Poprzecznej o godzinie 14.00.

 

14 Sierpnia 2017

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU – DZIEŃ 14 SIERPNIA 2017 ROKU USTALA SIĘ DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĄDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

ZAMIAST TEGO ARCHIWUM BĘDZIE CZYNNE W SOBOTĘ 9 WRZEŚNIA 2017 R.

Dzień wolny od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku – dzień 16 czerwca 2017 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W związku z tym Archiwum Państwowe w Olsztynie będzie czynne w sobotę 24 czerwca 2017 roku.

Strony