Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Aktualności

Prace Historyczno - Archiwalne

Okładka książki Reminiscencje Reformacji

W „Pracach Historyczno - Archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie” w serii „Dziedzictwo Warmii i Mazur” ukazała się już druga pozycja będąca tym razem, pokłosiem konferencji „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017”.  Publikacja zatytułowana „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017” jest podsumowaniem sesji naukowej, która odbyła się w dniach 12-13 października 2017 roku. 

W 500–lecie Reformacji (1517-2017)

Okładki książek "W 500-lecie Reformacji (1517-2017)

W dn. 12 października 2017 roku w trakcie konferencji „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017”, odbyła się promocja książki „W 500 – lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów Ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Tereny dawnych Prus Książęcych”, pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, Grzegorza Jasińskiego i Piotra Biereckiego.

Reminiscencje Reformacji

Zaproszeni goście oraz uczestnicy w sali Kopernikowskiej

„Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017” taki tytuł nosiła konferencja naukowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Olsztynie, Diecezję Mazurską Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz Muzeum Warmii i Mazur  w Olsztynie. W dniach 12-13 października 2017 roku, w Sali Kopernikowskiej w Muzeum Warmii i Mazur, zaproszeni gości i pasjonaci regionalistyki mieli okazję wysłuchać ośmiu wystąpień  poruszających tematykę Reformacji i Ewangelików na Warmii i Mazurach.  Problematyka wystąpień nie oscylowała jedynie w kręgu regionu Warmii i Mazur – prelegenci zaprezentowali zgromadzonym m.in.  zagadnienia atmosfery religijne w Padwie oraz zaprezentowali archiwalia Parafii Ewangelicko – Luterańskiej w Toruniu.

Strony