Archiwa państwowe – aktualizacja wytycznych

Wstrzymane działania archiwów oraz czytelni w tzw. strefach czerwonych oraz udostępnianie akt w czytelniach na obszarach objętych żółtą i zieloną strefą przy zachowaniu obostrzeń wynikających z rekomendacji dla tych stref, to główne zmiany wynikające z aktualizacji wytycznych dla archiwów państwowych. Decyzje o wdrożeniu nowych zasad bezpieczeństwa podjęto w związku z podziałem na strefy, wynikającym z większego przyrostu zakażeń COVID-19 w niektórych regionach.

Archiwa państwowe od maja wznowiły działalność, przywracając możliwość korzystania z czytelni akt oraz zapewniając bezpośrednią obsługę klientów zewnętrznych z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z zasobu, m.in. poprzez wprowadzenie limitu osób mogących skorzystać z czytelni w jednym czasie, limitu udostępnianych jednorazowo jednostek, limitu czasowego na przebywanie w czytelni, czy też obowiązku umawiania wizyt (telefonicznie lub mailowo) na konkretny dzień i godzinę.

Obecnie, ze względu na wprowadzenie obostrzeń związanych z podziałem na strefy ze względu na ilość zachorowań na danym obszarze, na terenie powiatów z czerwonej strefy ponownie wstrzymane będą działania archiwalne oraz działalność czytelni. Decyzja o zamknięciu czytelni i wstrzymanie obsługi interesantów uzależniona jest od dynamiki wzrostu zachorowalności.

Na obszarze objętym żółtą i zieloną strefą archiwa państwowe prowadzą udostępnianie akt w czytelniach z zachowaniem wynikających z rekomendacji obostrzeń. Informacje o zasadach funkcjonowania poszczególnych archiwów, w tym o zmianach w zasadach korzystania z czytelni, są na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych archiwów.

Pomimo otwarcia archiwów państwowych dla osób z zewnątrz, zachęca się użytkowników i wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu z archiwami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz do korzystania z dostępnych zasobów online w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl i na stronach internetowych archiwów państwowych.

Dodatkowe informacje

Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczący działania czytelni w archiwach państwowych

Zbiorcza informacja na temat otwarcia/zamknięcia poszczególnych czytelni 

Rekomendacje dotyczące znoszenia ograniczeń w działalności archiwów państwowych związanych z COVID-19.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO