Archiwa Rodzinne Niepodległej

Archiwa Państwowe rozpoczynają projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Pragniemy pochylić się nad indywidualnymi historiami ludzi, na losach których historia, zarówno ta „wielka”, jak i dotykająca życia codziennego, odcisnęła swoje piętno.


 Archiwa Rodzinne Niepodległej” to przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, mające krzewić kulturę ochrony pamiątek, budzić ducha genealogicznych poszukiwań oraz inspirować do dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk.


Projekt skierowany jest do osób, które chciałyby przekazać nieodpłatnie do Archiwum Państwowego w Olsztynie pamiątki rodzinne, m.in.: dokumenty, listy, fotografie, rysunki, albumy, dyplomy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1918-1939. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły również uzyskać informacje na temat metod tworzenia archiwum rodzinnego oraz zasad przechowywania, opisywania i zabezpieczenia rodzinnej spuścizny, które pozwolą uchronić cenne pamiątki przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Wybrane pamiątki z domowego archiwum wraz z opisem historii rodzin zaprezentowane zostaną (po wyrażeniu zgody uczestników projektu) na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie narodowa kolekcja niepodległościowa, której współtwórcą będzie mógł zostać każdy Rodzinny Archiwista.

 

24 września 2019 r. w Warszawie, podczas oficjalnej konferencji prasowej wyznaczającej ogólnopolski start projektu, nastąpi prezentacja dedykowanej strony internetowej: https://archiwarodzinne.gov.pl/. Udostępniony zostanie tam m.in. poradnik traktujący o tym, jak opisywać, zabezpieczać, a także tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.


W Archiwum Państwowym w Olsztynie przy ul. Partyzantów 18 uruchomione zostały punkty konsultacyjne dla osób pragnących uzyskać szczegółowe informacje związane z projektem:

Karolina Strusińska-Pełka, tel. 895276096 wew.312, pracownia_naukowa@olsztyn.ap.gov.pl

Andrzej Kułyk, tel. 895276096 wew.312, pracownia_naukowa@olsztyn.ap.gov.pl

Marta Zbrzeźniak, tel. 895276096 wew.314, opracowanie@olsztyn.ap.gov.pl

 

Pierwsze warsztaty instruktażowe w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” odbyły się w Archiwum Państwowym w Olsztynie w dniu 5 września 2019 r. Przeprowadzone zostały przez specjalistkę konserwacji archiwaliów - Monikę Bogacz-Walską (AP Olsztyn). Uczestnicy warsztatów pozyskali wiedzę na temat prawidłowego przechowywania i zabezpieczania  dokumentów w archiwum domowym.

Na kolejne  spotkania zapraszamy w dniach 30 września 2019 r. (godz.12.00-18.00) oraz 25 października 2019 r. (godz. 11.00).

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO