Archiwa Rodzinne Niepodległej

Archiwa Państwowe rozpoczynają projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości


Pragniemy pochylić się nad indywidualnymi historiami ludzi, na losach których historia, zarówno ta „wielka”, jak i dotykająca życia codziennego odcisnęła swe piętno.


 Archiwa Rodzinne Niepodległej” to przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską mające krzewić kulturę ochrony pamiątek, budzić ducha genealogicznych poszukiwań oraz inspirować do dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.


Projekt skierowany jest do osób, które chciałyby przekazać nieodpłatnie do Archiwum Państwowego w Olsztynie pamiątki rodzinne, m.in.: dokumenty, listy, fotografie, rysunki, albumy, dyplomy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1918-1939. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły również uzyskać informacje na temat metod tworzenia archiwum rodzinnego oraz zasad przechowywania, opisywania i zabezpieczenia rodzinnej spuścizny, które pozwolą uchronić cenne pamiątki przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Wybrane pamiątki z domowego archiwum wraz z opisem historii rodzin zaprezentowane zostaną (po wyrażeniu zgody uczestników projektu), na stronie internetowej Archiwa Rodzinne Niepodległej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie narodowa kolekcja niepodległościowa, której  współtwórcą będzie mógł zostać każdy Rodzinny Archiwista.

 

24 września 2019 r. w Warszawie podczas oficjalnej konferencji prasowej wyznaczającej ogólnopolski start projektu nastąpi prezentacja dedykowanej strony internetowej: https://archiwarodzinne.gov.pl/. Udostępniony zostanie tam m.in. poradnik traktujący o tym, jak opisywać, zabezpieczać, a także tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek.


W Archiwum Państwowym w Olsztynie przy ul. Partyzantów 18 uruchomione zostały punkty konsultacyjne dla osób pragnących uzyskać szczegółowe informacje związane z projektem.

Karolina Strusińska-Pełka, tel. 895276096 wew.312, pracownia_naukowa@olsztyn.ap.gov.pl

Andrzej Kułyk, tel. 895276096 wew.312, pracownia_naukowa@olsztyn.ap.gov.pl

Marta Zbrzeźniak, tel. 895276096 wew.314, opracowanie@olsztyn.ap.gov.pl

 

Pierwsze warsztaty instruktażowe do projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” odbyły się w Archiwum Państwowym w Olsztynie w dniu 05.09.2019 roku. Przeprowadzone zostały przez specjalistkę konserwacji archiwaliów - Monikę Bogacz-Walską (AP Olsztyn). Uczestnicy warsztatów pozyskali wiedzę na temat prawidłowego przechowywania, zabezpieczania  dokumentów w archiwum domowym.

Na kolejne terminy spotkania zapraszamy 30.09.2019 godz.12.00-18.00 oraz 25.10.2019 godz. 11.00.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO