Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Święto archiwów 2017

Archiwum Państwowe w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów, który tradycyjnie świętujemy 9 czerwca.

 

Program obchodów (9 czerwca 2017 r.):

9.00-16.00 – zwiedzanie wystawy pt. „Dożynki 1978 – przeobrażenia urbanistyczne Olsztyna”: prezentacja archiwalnych fotografii, dokumentów i eksponatów ukazujących zmiany w przestrzeni miejskiej związane z przygotowaniami do uroczystych obchodów dożynek centralnych

9.00-14.00 – premierowe warsztaty kaligraficzne pt. „Książka rękopiśmienna na przestrzeni wieków w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie", zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,  z udziałem uczniów szkół podstawowych z Dywit i Olsztyna: prezentacja książek rękopiśmiennych z zasobu APO, prelekcja dotycząca dziejów pisma i narzędzi pisarskich na przestrzeni epok, ćwiczenia z kaligrafii

9.00-16.00 – „Drzwi otwarte Archiwum”: zwiedzanie siedziby Archiwum Państwowego w Olsztynie, w tym nieudostępnianych na co dzień magazynów archiwalnych, magazynu kartograficznego, Pracowni Konserwacji

Szczegółowy plan obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w poszczególnych miastach znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.