Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

100 lat Archiwów Państwowych

Logo stulecia archiwów państwowych

Dnia 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami".
#100latAP