Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

100 lat przemian Olsztyna

11 listopada 1918 roku, dokładnie 100 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. W całym kraju data ta jest szczególnie świętowana.

Archiwum Państwowe w Olsztynie również włącza się w obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa program noszący tytuł „100 lat przemian. Olsztyn w latach 1918-2018 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie” są to m.in., warsztaty o tematyce niepodległościowej, wystawa wirtualna, pojawią się również puzzle wirtualne oraz zorganizowana zostanie wystawa stacjonarna, której otwarcie nastąpi 07.11.2018 w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Wszystkie wymienione działania organizowane są w ramach projektu finansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. „Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości".