Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

15 Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Uczniowie szkoły podstawowej nr 25 na pamiątkowym zdjęciu z pracownikiem APO

W dniach 26 i 27 września 2017 r., Archiwum Państwowe w Olsztynie gościło najmłodszych adeptów genealogii oraz kaligrafii.  W ramach 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki w Archiwum Państwowym w Olsztynie zostały zorganizowane zajęcia poświęcone tajnikom badania korzeni rodzinnych oraz tajnikom sztuki pięknego pisania. W trakcie 15 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki budynek APO odwiedzili uczniowie z klas podstawowych:  klasa V (SP 25), klasa VI (SP 15) oraz klasa III (SP 13).

Uczniowie szkoły podstawowej nr 15. Zdjęcie pamiątkowe

Uczniowie szkoły podstawowej nr 13 razem z pracownikiem APO p. Karoliną Strusińską

Uczestnicy zajęć w trakcie zajęć z kaligrafii

Uczestnicy warsztatów w trakcie układania puzzli

Pracownik APO p. Karolina Strusińska prezentuje szkicownik grupie uczniów

Uczestnicy zajęć w trakcie budowania drzewa genealogicznego