Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

3 Liceum Ogólnokształcące w APO

Uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

18  kwietnia 2018 roku uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w lekcji archiwalnej pt. „Warsztaty młodego konserwatora”. Głównym punktem wycieczki była wizyta w pracowni Konserwacji Archiwaliów, gdzie Pan Andrzej Ulewicz przedstawił słuchaczom m.in. techniki konserwacji papieru, omówił czynniki wpływające na niszczenie papieru oraz zaprezentował pomieszczenie do dezynfekcji akt.

Andrzej Ulewicz prowadzi prelekcję poświęcona konserwacji archiwaliów

Uczniowie 3LO w pracowni konserwacji

Andrzej Ulewicz prazentuje działanie komory gazowej