Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Archiwa a historia mówiona

Profesor Marta Kurkowska-Budzyn w trakcie wykładu w Archiwum Państwowym w Olsztynie

W dniu 10 czerwca br. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się prelekcja prof. Marty Kurkowskiej-Budzan, wykładowcy w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. „Archiwa »historii mówionej«: między potrzebami społecznymi a poznawczymi”.

Profesor Kurkowska-Budzyn przybliżyła perspektywy badawcze związane z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w materiale naukowym, na który składają się osobiste relacje, wywiady ze świadkami, podkreślając jednocześnie znaczenie pracy archiwistów w popularyzacji historii mówionej. W trakcie prelekcji omówione zostały ponadto standardy oraz procedury przygotowywania i zbierania wywiadów stosowane przez British Library Sounds.

Profesor Marta Kurkowska-Budzyn omawia standardy zapisu wywiadów stosowane przez British Library Sounds

Uczestnicy prelekcji profesor Marty Kurkowskiej-Budzyn