Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Archiwum 02.05.2017

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU – DZIEŃ 02 MAJA 2017 USTALA SIĘ DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĄDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

ZAMIAST TEGO ARCHIWUM BĘDZIE CZYNNE W SOBOTĘ 13 MAJA 2017.