Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Archiwum od podszewki

Odwiedziny studentek w magazynie archiwalnym Archiwum Państwowego w Olsztynie

W dniu 7 kwietnia br. w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie gościliśmy słuchaczki XXI edycji studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Uczestniczki spotkania miały okazję poznać dzieje naszego archiwum, a także odwiedzić nieudostępniane na co dzień magazyny archiwalne. Wyselekcjonowane nabytki oraz ich historię przybliżyła Katarzyna Włodarczyk, kierownik Oddziału IV – Przechowywania i Zabezpieczania Zasobu. Tajniki konserwacji papieru omówiła natomiast Monika Bogacz-Walska, kierownik Oddziału V – Konserwacji Archiwaliów. Nasi goście mieli również okazję odwiedzić Pracownię Digitalizacji, której specyfikę pracy i zakres działań przedstawił informatyk Karol Strömich. Serdecznie dziękujemy za wizytę!

Prelekcja poświęcona historii Archiwum Państwowego w Olsztynie w siedzibie placówki

Prezentacja wybranych nabytków znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie

Monika Bogacz-Walska omawia metody konserwacji papieru stosowane przez archiwalnych konserwatorów

Skanery znajdujące się w Pracowni Digitalizacji Archiwum Państwowego w Olsztynie