Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Co kryje olsztyńskie archiwum?

Archiwistka Karolina Strusińska-Pełka opowiada o dziejach olsztyńskiego archiwum

W dniach 1-2 kwietnia br. w lekcjach archiwalnych „Co kryje Archiwum Państwowe w Olsztynie?” uczestniczyli uczniowie klasy IVb i IVc ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie. Nasi goście poznali historię APO, mieli okazję zwiedzić również Pracownię Naukową oraz magazyny archiwalne. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Klasa IVb ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie

Lekcja archiwalna "Co kryje Archiwum Państwowe w Olsztynie"

Wizyta klasy IVb ze Szkoły Podstawowej nr 18 w olsztyńskim archiwum

Uczniowe z wizytą w Pracowni Naukowej