Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Dzień wolny od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku – dzień 16 czerwca 2017 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W związku z tym Archiwum Państwowe w Olsztynie będzie czynne w sobotę 24 czerwca 2017 roku.