Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Dzieje książki rękopiśmiennej

Klasa VI ze szkoły podstawowej nr 13 na pamiątkowym zdjęciu

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia poświęcone  sztuce pięknego pisania, czyli kaligrafii. 28 września 2017 r., goście Archiwum Państwowego w Olsztynie, klasa VI (SP 13) po wysłuchaniu prelekcji o  historii  książki rękopiśmiennej, rodzajach materiałów piśmienniczych stosowanych w poszczególnych epokach i zaprezentowaniu oryginalnych  egzemplarzy  książek rękopiśmiennych znajdujących się w zasobie APO, uczniowie SP 13, przystąpili do nauki pisania. Z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi (atrament, stalówka, obsadka) nasi goście próbowali odwzorować pismo z danych epok.

Pracownik APO p. Joanna Sokal prezentuje grupie uczniów książkę rękopiśmienną

Uczniowie SP. 13 z pracownikiem APO p. Karoliną Strusińską w trakcie układania puzzli

Uczniowie kl. VI w trakcie zajęć kaligraficznych z wychowawcą klasy i pracownikiem APO

Uczniowie klasy VI w trakcie zajęć z kaligrafii