Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Granica Warmii w epoce nowożytnej

Mapa granic Warmii w okresie nowożytnym

Dnia 4 marca br. w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyło się spotkanie naukowe z Romualdą Piotrkiewicz, kierownik Oddziału Opracowania Zasobu APO. W trakcie prelekcji R. Piotrkiewicz omówiła tematykę związaną z kształtowaniem się granicy Warmii na przełomie XVI i XVII wieku. Uczestnikom spotkania została również przybliżona specyfika materiałów źródłowych dotyczących prezentowanego zagadnienia (dokumentacja kartograficzno-aktowa Komisji do spraw Regulacji Granic).

Romualda Piotrkiewicz w trakcie wystąpienia w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie