Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

I Wojna Światowa - Wystawa

Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprasza na wystawę „I Wojna Światowa w świetle dokumentów administracji pruskiej”. Zgromadzone dokumenty i mapy odzwierciedlają głównie działania wojenne na froncie wschodnim w sierpniu 1914 r. (bitwa pod Tannenbergiem), życie codzienne miast pruskich w stanie wojny.

Prezentowane na wystawie kroniki wojenne, listy z linii frontu, m.in. Albrechta Stolberg – Wernigerode, który brał udział w walkach pod Bolimowem, dzienniki, plakaty propagandowe są dopełnieniem oficjalnej korespondencji administracji pruskiej.  Ekspozycja obrazuje także skutki wojny: zniszczenia miast, listy poległych żołnierzy, cmentarze wojenne, jak również akta plebiscytowe.

Wystawa będzie czynna do końca roku 2014

Ekspozycję można oglądać w godz. 8.00-15.00