Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Jak działa Archiwum?

Dr Anna Żeglińska wraz ze studentami archiwistyki

W dniu 4 kwietnia br. siedzibę APO odwiedziła dr Anna Żeglińska wraz z grupą studentów archiwistyki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nasi goście mieli okazję odwiedzić magazyn archiwalny, Pracownię Naukową oraz Pracownię Digitalizacji. Poznali historię APO, zakres działalności poszczególnych oddziałów, a przede wszystkim strukturę i specyfikę zasobu naszego Archiwum. W trakcie wizyty studenci mieli również szansę obejrzeć najcenniejsze nabytki APO, nieudostępniane na co dzień użytkownikom Pracowni Naukowej. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

Wizyta w magazynie archiwalnym

Pracownia Digitalizacji APO