Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Młodzi archiwiści w APO

W dniu 8 czerwca br. mieliśmy przyjemność po raz kolejny gościć studentów specjalności archiwistyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z dr Anną Żeglińską. Tym razem Katarzyna Włodarczyk, kierownik Oddziału IV – Przechowywania i Zabezpieczania Zasobu, przybliżyła przyszłym archiwistom specyfikę dokumentacji technicznej i projektowej przechowywanej w APO na przykładzie zespołu Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Olsztynie.