Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Międzynarodowy Dzień Archiwów w APO

Pani Beata Wacławik w Pracowni Naukowej prezentuje zbiory archiwalne

W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów  9 czerwca 2018 w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się seminarium pod hasłem „Archiwum Olsztynowi na urodziny. Jubileusz 665-lecia Miasta”. Zaproszeni goście oraz osoby odwiedzające archiwum wysłuchali wystąpień sześciu prelegentów, którzy przybliżyli historię miasta. Moderatorem spotkania była Katarzyna Włodarczyk. Seminarium towarzyszyła również wystawa. W gablotach wystawienniczych zostały zaprezentowane materiały z zasobu APO, będące znakomitym uzupełnieniem dla wystąpień  referentów. Wystawa została zaplanowana w taki sposób, aby do każdego prezentowanego zagadnienia goście mogli zobaczyć źródła archiwalne. W gablotach znalazły się m.in. plany cmentarzy na olsztyńskim Zatorzu, zdjęcia Starego Miasta, czy też fragment mapy przedstawiający dawną ul. Grunwaldzką. Ostatnim punktem Dnia Archiwum była możliwość zwiedzenia APO. Goście odwiedzili magazyny archiwalne, magazyn kartograficzny, pracownię digitalizacji, pracownię konserwacji oraz pracownię  naukową. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu.

Zaproszeni goście oglądają gabloty z materiałami archiwalnymi

Pani Beata Wacławik udziela wywiadu dla telewizji TVP Olsztyn

Wystąpienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dariusza Bartona

Romualda Piotrkiewicz „Granica Warmii na planach i mapach z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie”

Wystąpienie Pana dra Jerzego Sikorskiego „Historia olsztyńskiego zamku”

Wystąpienie Pani dr Danuty Bogdan „Wokół nazwy olsztyńskiego wzgórza Soya”

Pan Adam Płoski „Pełną parą i marszowym krokiem. Przemysł i koszary Zatorza”

Pani dr Iwona Liżewska "Bet Tahara/Dom Mendelsohna w Olsztynie

Pracownik archiwum Andrzej Ulewicz w Pracowni Konserwacji

Pani Katarzyna Włodarczyk pracownik archiwum prezentuje zbiory w jednym z magazynów

Pani Romualda Piotrkiewicz pracownik archiwum prezentuje mapy w magazynie kartografii