Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Międzynarodowy Dzień Archiwów z SP 13

Powitanie Gości. Od prawej: Sokal Joanna, Karolina Strusińska - Pełka, Beata Wacławik

W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów w siedzibie olsztyńskiego archiwum została zorganizowana lekcja archiwalna pt. „Kroniki Szkolne dawniej i dzisiaj”, w której uczestniczyły dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 13. Dzieciom z klas 4b i 5b, ich opiekunom oraz Pani Dyrektor SP 13 serdecznie dziękujmy za zaangażowanie oraz chęć współpracy.

Spotkanie zostało podzielona na trzy części. W pierwszej uczniowie wysłuchali wystąpienia Karoliny Strusińskiej – Pełki, która w prezentacji multimedialnej wyjaśniła zebranym: czym jest kronika szkolna, czym album klasowy różni się od kroniki szkolnej, jakie są aktualnie modne formy prowadzenia kroniki, a jakie były w latach młodości rodziców i dziadków, uczniów. W drugiej części spotkania nasi goście otrzymali specjalne quizy do rozwiązania. Inspiracją dla stworzenia takiej formy karty pracy były szyfry oraz krzyżówki, zamieszczone w kronikach harcerskich z zasobu APO. Ostatnia część wizyt obejmowała prezentację albumów i kronik szkolnych, harcerskich oraz kolonijnych. Dzieci zobaczyły również wystawę poświęconą codziennemu życiu szkoły, która została przygotowana specjalnie dla nich – specjalnie na ten wyjątkowy dla Archiwum dzień. Jeszcze raz dziękujemy za odwiedziny!!

Klasa V z SP13

klasa IV z SP13

Uczniowie oglądają kroniki z zasobu APO

Uczniowie oglądają kroniki z zasobu APO

Uczniowie oglądaja skormną wystawę dotyczacą życia szkoł

Uczniowie rozowiązują  szyfry

uczniowie rozwiązują szyfry

Karolina Struńska-Pełka tłumaczy uczniowi zadanie

opis najciekawszeg dnia w życia szkoły

opis najciekawszeg dnia w życia szkoły

opis najciekawszeg dnia w życia szkoły - wizyta w APO

opis najciekawszeg dnia w życia szkoły wizyta w APO

opis najciekawszeg dnia w życia szkoły

opis najciekawszeg dnia w życia szkoły

ilustracja najciekawszego dnia w szkole

ilustracja najciekawszego dnia w szkole

ilustracja najciekawszego dnia w szkole