Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Nekropolie Warmii i Mazur

Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Ratowania Dawnych Cmentarzy Warmii i Mazur serdecznie zapraszają na seminarium naukowe "Nekropolie Warmii i Mazur", które odbędzie się 26 października 2017 roku o godzinie 11:00 w budynku Archiwum Państowego w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 18.

Program seminarium

11:00 Otwarcie i powitanie uczestników – dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie prof. dr hab. Norbert Kasparek

11:20 Wiktor Knercer, Założenia cmentarne w krajobrazie Warmii i Mazur

11:40 Joanna Piotrowska, Między przemijaniem a wiecznością. O elementach obrazowych towarzyszących pochówkom średniowiecznym i nowożytnym

12:00 Karolina Manikowska, Cmentarze mennonickie na przykładzie cmentarza w Markusach

12:20 -12:50 przerwa kawowa

12:50 Marta Akincza, Prace konserwatorskie na cmentarzach w ramach międzynarodowego programu „Zaginione wioski w Puszczy Piskiej”

13:10 CezaryKorenc, Tadeusz Korowaj, Prace porządkowe Stowarzyszenia Blusztyn na cmentarzach powiatu kętrzyńskiego

13:30 Andrzej Kułyk, Źródła dotyczące najstarszych olsztyńskich nekropolii w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie

13:50 Dyskusja i zakończenie seminarium