Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Nekropolie Warmii i Mazur 26.10.2017

Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji

26 października 2017 roku w budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyło się spotkanie naukowe pt. „Nekropolie Warmii i Mazur”. Było to już drugie sympozjum poświęcone cmentarzom województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przybyli goście oraz pasjonaci regionalistyki wysłuchali łącznie pięciu wystąpień. Konferencję rozpoczął Pan Wiktor Knercer, który poruszył zagadnienie funkcjonowania cmentarzy w krajobrazie Warmii i Mazur. Następnie Pani Joanna Piotrowska przybliżyła słuchaczom sposoby i techniki odzwierciedlania w malarstwie średniowiecznym i nowożytnym motywów dotyczących pogrzebu, śmierci i przemijania. Na przykładzie cmentarza w Markusach, Pani Karolina Manikowska, scharakteryzowała odmienność cmentarzy mennonickich. Wyniki prac konserwatorskich na cmentarzach w Puszczy Piskiej przedstawiła Pani Marta Akincza. Ostatnie wystąpienie, Pana Cezarego Korenca i Pana Tadeusza Korowaj dotyczyło inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Bulsztyn, zmierzających do uporządkowania cmentarzy w powiecie kętrzyńskim.

Prelegentka Joanna Piotrowska

Prelegentka Marta Akincza

Prelegent Wiktor Knercer