Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Noc Muzeów

Malowidło Zakonu Bernardynów w Barczewie po konserwacji.

Zgodnie z zapowiedzią, dnia 17 maja 2014 roku w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się nocne spotkanie pt. Malowidło Zakonu Bernardynów w Barczewie - nietypowy obiekt w archiwum. Noc Muzeów stała się okazją by odrestaurowana tablica nagrobna została zaprezentowana szerszemu gronu zainteresowanych osób. Podczas spotkania prezentowane były burzliwe dzieje malowidła. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również relacje z prac konserwatorskich, obecnej na spotkaniu pani konserwator, której udało się przywrócić dawne piękno obiektu.

Dr Karol Maciejko podczas Nocy Muzeów.

Goście podziwiający efekty konserwacji.

Goście podziwiający efekty konserwacji.

Malowidło Zakonu Bernardynów w Barczewie po konserwacji.