Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Obchody MDA

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów zorganizowane w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie jak co roku stały się okazją do popularyzacji działalności archiwalnej i przybliżenia mieszkańcom regionu roli i znaczenia APO.

Miłośnicy powojennej historii Olsztyna mieli okazję obejrzeć przygotowaną przez archiwistów wystawę pt. „Dożynki 1978 – przeobrażenia urbanistyczne Olsztyna”, na której pojawiły się dokumenty, fotografie i okolicznościowe pamiątki związane bezpośrednio z Dożynkami Centralnymi 1978 r., których gospodarzem był Olsztyn.

Natomiast nasi najmłodsi goście mieli okazję uczestniczyć w premierowych warsztatach pt. „Książka rękopiśmienna na przestrzeni wieków w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie”, zorganizowanych dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dywitach w czasie prelekcji poznali historię książki rękopiśmiennej, rodzaje materiałów piśmienniczych stosowanych w poszczególnych epokach, obejrzeli także oryginalne egzemplarze książek rękopiśmiennych znajdujących się w zasobie APO. Jednak najważniejszym punktem warsztatów okazały się bez wątpienia zajęcia kaligraficzne. Uczniowie za pomocą tradycyjnego pióra, atramentu i papieru kaligraficznego podjęli próbę odtworzenia pisma z różnych okresów w oparciu o przygotowane materiały archiwalne. Efekty ich pracy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania!

Zgodnie z daną przez nas obietnicą zamieszczamy zdjęcie prac przedstawiających pierwszą literę imienia uczestników warsztatów, które naszym zdaniem zasługują na wyróżnienie.

Serdecznie dziękujemy uczniom i wychowawczyniom ze Szkoły Podstawowej w Dywitach za aktywny udział w warsztatach.

Relacja z przebiegu Międzynarodowego Dnia Archiwów została umieszczona na stronie Radia Olsztyn.