Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Odwiedziny w Archiwum

Uczniowie klasy V z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie

W dniu 6 marca br. uczniowie klasy V z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie uczestniczyli w lekcji archiwalnej pt. „Co kryje Archiwum Państwowe w Olsztynie”. Nasi goście mieli okazję poznać historię APO, specyfikę zasobu archiwalnego oraz zasady udostępniania materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej. Kierownik Oddziału IV – Przechowywania i Udostępniania Zasobu pani Katarzyna Włodarczyk zaprezentowała uczniom najcenniejsze nabytki oraz zasady przechowywania materiałów w magazynach archiwalnych. Serdecznie dziękujemy z wizytę.

Prezentacja multimedialna poświęcona historii Archiwum Państwowego w Olsztynie

Pani Katarzyna Włodarczyk prezentuje najcenniejsze nabytki Archiwum Państwowego w Olsztynie