Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci pani Adeli Goli, pracownika Archiwum Państwowego w Olsztynie w latach 1962-2001.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Miejskim Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie przy ulicy Poprzecznej o godzinie 14.00.