Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Podsumownie za 2017 rok

Dyrektor APO Norbert Kasaper razem z Dyrektorem NDAP Wojciechem Woźniakiem

W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyła się roczna narada sprawozdawcza, na której podsumowano pracę zespołu w 2017 r. W spotkaniu oprócz pracowników uczestniczył również  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak. W trakcie spotkania dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie prof. dr hab. Norbert Kasparek, a następnie kierownicy oddziałów zrelacjonowali efekty działalności w roku ubiegłym oraz plany i zamierzenia na 2018 r. Sytuację finansową naszej placówki omówiła główna księgowa – pani Iwona Klonowska.

Pracownicy APO zgromadzeni na dorocznej naradzie