Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Prace Historyczno - Archiwalne

Okładka książki Reminiscencje Reformacji

W „Pracach Historyczno - Archiwalnych Archiwum Państwowego w Olsztynie” w serii „Dziedzictwo Warmii i Mazur” ukazała się już druga pozycja będąca tym razem, pokłosiem konferencji „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017”.  Publikacja zatytułowana „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017” jest podsumowaniem sesji naukowej, która odbyła się w dniach 12-13 października 2017 roku. 

Wydawnictwo składające się z ośmiu artykułów rozpoczyna tekst autorstwa Jerzego Sojki, dotyczący tez reformacyjnej teologii zawartej w pieśni autorstwa Marcina Lutra. Następny artykuł, autorstwa Almunt Buse, został opublikowany w dwóch wersjach językowych w niemieckiej oraz polskiej. Niemiecka badaczka przedstawiła Albrechta Hohenzollerna przez pryzmat jego działalności polityczno-dyplomatycznej. Tekst Mirosława Lenarta porusza zagadnienia funkcjonowania środowisk naukowych w Padwie w okresie, w którym w Republice Weneckiej  przebywał Jan Kochanowski. Andrzej Sakon poświęcił tekst Mazurom – ich religijności, kulturze, językowi. Ksiądz biskup Rudolf Bażanowski poruszył kwestie historii Diecezji Mazurskiej od 1945 roku, przez pryzmat  doświadczeń  wiernych Kościoła Ewangelickiego. Idealnym uzupełnieniem publikacji jest tekst autorstwa Wiesławy Kwiatkowej oraz Mateusza Superczyńskiego, w którym autorzy przedstawili i omówili historię oraz ocalałe archiwalia parafii staroluterańskiej w Toruniu. Andrzej Staniszewski poruszył zagadnienia publikowania i tłumaczenia dzieł Marcina Lutra. Ostatni artykuł autorstwa Iwony Liżewskiej oscyluje wokół dziejów kościołów jubileuszowych. Autorzy oraz redaktorzy dołożyli starań aby sama publikacja ukazała się w przededniu samej konferencji.