Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Prasa jako źródło wiedzy

Archiwistka Karolina Strusińska-Pełka prezentuje magazyn Pracowni Naukowej

W dniu 11 marca br. siedzibę Archiwum Państwowego w Olsztynie odwiedziła grupa studentów III roku kierunku Dziennikarstwo z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Razem z prof. Januszem Gołotą uczestniczyli w lekcji archiwalnej zorganizowanej w Pracowni Naukowej APO. W trakcie zajęć „Prasa jako źródło wiedzy” archiwistka Karolina Strusińska-Pełka omówiła specyfikę prasy lokalnej oraz tematykę poszczególnych periodyków i czasopism.

Studenci dziennikarstwa w trakcie prelekcji w Pracowni Naukowej

Studenci dziennikarstwa przeglądają archiwalne wydania prasy lokalnej