Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Przechowalnictwo dokumentacji osobowej i płacowej

W dniu 14 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim  woj. warmińsko – mazurskiego miało miejsce spotkanie „Przechowalnictwo dokumentacji osobowej i płacowej – doświadczenia i problemy” zorganizowane z inicjatywy Departamentu Infrastruktury i Geodezji urzędu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizatora, oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu województwa, reprezentanta syndyków  oraz  archiwów państwowych, działających w granicach administracyjnych woj. warmińsko – mazurskiego: Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Elblągu z/s w Malborku, Archiwum Państwowego w Suwałkach i Archiwum Państwowego w Olsztynie. Omówiono zagadnienia związane z zabezpieczaniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji zlikwidowanych jednostek oraz najczęściej występujące problemy, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie przechowalnictwa.