Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Reminiscencje Reformacji

Zaproszeni goście oraz uczestnicy w sali Kopernikowskiej

„Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017” taki tytuł nosiła konferencja naukowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Olsztynie, Diecezję Mazurską Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego oraz Muzeum Warmii i Mazur  w Olsztynie. W dniach 12-13 października 2017 roku, w Sali Kopernikowskiej w Muzeum Warmii i Mazur, zaproszeni gości i pasjonaci regionalistyki mieli okazję wysłuchać ośmiu wystąpień  poruszających tematykę Reformacji i Ewangelików na Warmii i Mazurach.  Problematyka wystąpień nie oscylowała jedynie w kręgu regionu Warmii i Mazur – prelegenci zaprezentowali zgromadzonym m.in.  zagadnienia atmosfery religijne w Padwie oraz zaprezentowali archiwalia Parafii Ewangelicko – Luterańskiej w Toruniu.

Konferencję otworzyli:

Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie prof. Norbert Kasparek ; Ksiądz Biskup Rudolf Bażanowski; wicewojewoda Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Sławomir Sadowski; wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Miron Sycz; wiceprezydent Miasta Olsztyn, Pan Jarosław Słoma oraz Dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Pan Piotr Żuchowski.

Tematyka konferencji zgromadziła specjalistów, związanych z zagadnieniami szeroko rozumianej reformacji. Jako pierwsza wystąpiła Pani Almut Bues z niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, która w swoim wystąpieniu przedstawiła Albrechta Hohenzollerna jako innowatora, który wprowadził nową jakość w stosunkach politycznych, dyplomatycznych oraz społecznych. Natomiast prof. Mirosław Lenart z Archiwum Państwowego w Opolu omówił podłoże napięć religijnych w Republice Weneckiej, socjologiczne aspekty zmian na uniwersytecie w Padwie oraz pobyt Jana Kochanowskiego na uniwersytecie w Padwie. Trzecim prelegentem był prof. Andrzej Staniszewski, który w swoim wystąpieniu powrócił do tematyki Jana Kochanowskiego i tradycji czarnoleskiej na Mazurach. Prelegent zaprezentował m. in. zagadnienia związane z drukowaniem i tłumaczeniem pism Marcina Lutra. Wystąpienie prof. Wiesławy Kwiatkowskiej i mgr Mateusza Superczyńskiego zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części Pani Kwiatkowska przybliżyła historię parafii staroluterańskich w Toruniu, a w drugiej części Pan Superczyński przedstawił słuchaczom rodzaje akt i dokumentacji z parafii luterańskich zdeponowanych w Archiwum Parafii Ewangelicko – Luterańskiej w Toruniu.  Występnie prof. Andrzeja Sakson z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, było wystąpieniem refleksyjnym, w którym starał się skontrastować przeszłość i teraźniejszość ewangelików na Mazurach. Drugi dzień konferencji otworzył dr Andreas Kossert z Berlina, który omówił ślady dziedzictwa ewangelickiego na przykładzie m.in. kościoła w Ukcie. Prelegent postulował, aby rozważania nad dziedzictwem reformacji i Ewangelików nie ograniczać jedynie do cmentarzy. Pani dr Iwona Liżewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa omówiła zagadnienia kościołów jubileuszowych, poruszając kwestie architektury, procesu budowy, wyposażenia kościołów oraz stanu zachowania obiektów współcześnie. Ostatnim prelegentem był Ksiądz Biskup Rudolf Bażanowski, który omówił losy Ewangelików i Kościoła Ewangelickiego na Warmii i Mazurach po 1945 roku.

Jarosław Słoma (wiceprezydent) wita gości i słuchaczy

Prelegentaka Almut Bues w trakcie wystąpienia

Goście i uczestnicy słuchający jednego z wystąpień

Uczestnicy w trakcie wystąpienia Mirosława Lenarta (Opole)

Uczestnicy konferencji w trakcie wystąpienia Andreasa Kosserta

Uczestnicy w trakcie przerwy