Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Spotkanie naukowe

Pani Wiktoria Dawydiuk

W dniu 9 marca br. w siedzibie APO odbyło się z spotkanie z panią Wiktorią Dawydiuk, konserwatorem dzieł sztuki i pracownikiem Muzeum Szeremietiewów w Kijowie. Wystąpienie naszego gościa poświęcone zostało problematyce współczesnego kształtowania zasobu archiwalnego na Ukrainie.

Prelegentka, która z wykształcenia jest konserwatorem sztuki i cenionym specjalistą w tej dziedzinie, omówiła również zakres działalności Muzeum Szeremietiewów oraz zaprezentowała efekty własnej pracy konserwatorskiej.

Pani Dawydiuk przez cztery tygodnie odbywała staż w Oddziale Konserwacji Archiwaliów, gdzie miała okazję poznać metody konserwacji papieru oraz skorzystać z wiedzy i doświadczenia w tym zakresie pracowników APO – pani Moniki Bogacz-Walskiej i pana Andrzeja Ulewicza.

Uczestnicy spotkania z panią Wiktorią Dawydiuk

Publikacje Muzeum Szeremietiewów w Kijowie