Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Spotkanie z prof. Wrońskim

W dniu 31 maja w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyło się spotkanie z dr. hab. Markiem Wrońskim, prof. PWSZ, publicystą „Forum Akademickiego”, w którym od 2001 r. prowadzi rubrykę „Z archiwum nieuczciwości naukowej”. W trakcie swojego wystąpienia w APO prof. Wroński przybliżył przypadki plagiatów oraz wszelkich form naukowej nierzetelności, które miał okazję prześledzić, a następnie omówić w swoich felietonach.