Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Studenci Archiwistyki w APO

Studenci przęglądają przykładowe dokumenty rękopiśmiennych spuścizn

12 marca 2018 roku w Archiwum Państwowym obyły się kolejne zajęcia dedykowane studentom archiwistyki. Tym razem wykład dotyczył opracowywania spuścizn rękopiśmiennych. Zajęcia przerowadziła Katarzyna Włodarczyk (Kierownik Oddziału IV), która omówiła specyfikę dokumentacji, proces przyjmowania i opracowywania akt.  

Katarzyna Włodarczyk prowadzi prelekcję dotyczącą spuścizn rekopiśmiennych

Studenci przęglądają przykładowe dokumenty rękopiśmiennych spuścizn

Katarzyna Włodarczyk prowadzi prelekcję dotyczącą spuścizn rekopiśmiennych. Na drugim planie dr Anna Żeglińska - opiekun