Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Szkoła w PRL-u

Otwarcie wystawy studentak UD oraz Karolina Strusińska - Pełka

„Szkoła w PRL-u”, taki tytuł nosiły warsztaty realizowane przy współpracy z Uniwersytetem Dzieci w Olsztynie, od października. Młodzi studenci na zajęciach, przeprowadzili kwerendę w zasobie AP Olsztyn, wybrali materiały i przygotowali wystawę, nad całością czuwała nasza archiwistka Karolina Strusińska – Pełka. W minioną sobotę (15-12-2018) w siedzibie AP Olsztyn odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pt. „Szkoła w PRL-u”, na które oprócz studentów, przybili również ich rodzice i dziadkowie. Nasi goście, zostali zaproszeni na wycieczkę podczas której,  odwiedzili nasze magazyny oraz pracownię naukową, gdzie zaprezentowaliśmy najciekawsze materiały archiwalne i biblioteczne.  Sobotnie wydarzenie zarejestrowała kamera Telewizji Kopernik. Więcej o naszej działalności edukacyjnej i współpracy z Uniwersytetem Dzieci, będzie można  wkrótce zobaczyć w przygotowanym przez Telewizję Kopernik reportażu.

Student UD udziela wywiadu

Otwarcie wystawy "Szkoła w PRL-u"

Otwarcie wystawy "Szkoła w PRL-u"

Goście w magazynie archiwalnym

Koordynator warsztaów "Szkoła w PRL-u" - Karolina Strusińska - Pełka