Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Tajniki poszukiwań genealogicznych

Dnia 7 maja br. w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyły się warsztaty archiwalne, którego uczestnikami byli członkowie amatorskiego kółka genealogicznego z Dorotowa. Nasi goście mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników APO – Rafała Gelo i Andrzeja Kułyka, w trakcie których uzyskali informacje związane z metodami poszukiwań przodków, specyfiką zasobu archiwalnego olsztyńskiej placówki oraz możliwościami jego wykorzystania w trakcie samodzielnych badań genealogicznych. Warsztaty uzupełniła wizyta w magazynach archiwalnych. Zasady przechowywania i historię cenniejszych nabytków przybliżyła Katarzyna Włodarczyk, kierownik Oddziału IV – Przechowywania i Zabezpieczania Zasobu. Serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

Członkowie kó;łka genealogicznego z Dorotowa

Goście w Pracowni Naukowej w towarzystwie archiwistki Karoliny Strusińskiej

Prezentacja dokumentów z zasobu APO w Pracowni Naukowej

Omówienie zasad poszukiwań genealogicznych