Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

W 500–lecie Reformacji (1517-2017)

Okładki książek "W 500-lecie Reformacji (1517-2017)

W dn. 12 października 2017 roku w trakcie konferencji „Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017”, odbyła się promocja książki „W 500 – lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów Ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Tereny dawnych Prus Książęcych”, pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, Grzegorza Jasińskiego i Piotra Biereckiego.

 

Publikacja składająca się z pięciu części, ukazuje przeszłość kościała luterańskiego w Prusach Wschodnich, poruszając zagadania historii, idei reformacyjnych oraz architektury i sztuki sakralnej. Praca ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Archiwum Państwowego w Olsztynie, Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Toruniu, oraz Państwa Sirgrid i Helmunta Kowalewskich.

Grzegorz Jasiński, Piotr Bierecki, Jarosław Kłaczkow w trakcie promocji monografii naukowej

Grzegorz Jasiński, Piotr Bierecki oraz Jarosław Kłaczkow w trakcie promocji książki