Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty dla studentów

Studentki w trakcie pracy nad tworzeniem drzewa genealogicznego

W dniu 14 marca br. dwie grupy studentów kierunku Pedagogika (specjalizacja Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uczestniczyły w warsztatach genealogicznych organizowanych w siedzibie APO. Pracownicy APO omówili specyfikę zajęć genealogicznych skierowanych do uczniów klas I-III, zaprezentowali materiały warsztatowe oraz przykładowe metody wykorzystania genealogii w trakcie zajęć w placówkach edukacyjnych. Pani dr hab. Joannie Marii Garbuli, prof. UWM oraz studentom dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.

Prezentacja materiałów wykorzystywanych przez pracowników APO w trakcie warsztatów genealogicznych

Studentki III roku kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studenci kierunku Pedagogika wraz z dr hab. Joanną Marią Garbulą, prof. UWM i pracownicami APO