Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty genealogiczne dla SP 3

Klasa 7 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie

30 listopada 2017 roku, Archiwum Państwowe w Olsztynie, odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie. Uczestnicy warsztatów wysłuchali prelekcji dotyczącej prowadzenia badań genealogicznych. W drugiej części zajęć, klasa 7 analizowała dokumenty rodziny  Król oraz wypełniała specjalną kartę pracy. Dziękujemy za aktywny udział w lekcji.

Karolna Strusińska-Pełka omawia z uczniami dokumenty

Uczniowie analizują spreparowane materiały archiwalne

Uczennice SP 3 analizują spreparowane świadectwo

Uczniwie kl. 7 analizują spreparowane archiwalia