Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty genealogiczne dla SP 7

Uczniowie klasy 3 ze szkoły podstawowej nr 7

Archiwum Państwowe w Olsztynie, 20 listopada 2017 roku, odwiedzili uczniowie z klasy 3 Szkoły Podstawowej Nr 7 w Olsztynie. Uczniowie po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów źródłowych budowali drzewo genealogiczne rodziny Król, następnie w grupach wypełniali specjalną kartę pracy. Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie i czynny udział w lekcji.

Uczniowie analizują materiały źródłowe

Uczniowie analizują materiały źródłowe , razem z pracownikiem APO

Karolina Strusińska-Pełka prowadzi wykład o genealogii dla uczniów z SP7

Uczniowie tworzą drzewo genealogiczne rodziny Król