Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty genealogiczne dla uczniów z Ornety

Uczniowie uzupelniają kartę pracy

Archiwum Państwowe w Olsztynie, 19 lutego 2018 roku, odwiedzili uczniowie z 3-ch klas Gimnazjum w Ornecie.  Spotkanie składało się tym razem z trzech części: prelekcji dotyczącej prowadzenia badań genealogicznych, prezentacji materiałów z zasobu APO oraz części praktycznej. Ostatnim etapem naszego spotkania była analiza dokumentów rodziny Król i odtworzenie jej drzewa genealogicznego. Dziękujemy młodziezy i opiekunom za zaangażowanie i czynny udział w lekcji.

klasa 3 z gimnazjum w Ornecie

kalsa 3 z gimanzjum w ornecie

Uczniowie analizują dokumenty rodziny Król

Uczestnicy zajęć oglądają materiały archiwalne z zasbu APO

Uczniwie oglądają materiału archiwalne z zasobu APO