Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty kaligraficzne dla SP 6

Zdjęcie grupowe uczniów z klasy 5 SP 6

Archiwum Państwowe w Olsztynie w dniu 14 listopada 2017 roku,  gościło klasę 3 ze Szkoły Podstawowej nr 6. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych książce rękopiśmiennej i sztuce pięknego pisania. Dziękujemy uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Uczennice wypełniają liniuszek w trakcie zajęć kaligraficznych

Uczeń klasy 5 pisze literę ż

Uczniowie z kalsy 5 w trakcie kaligrafowania

Uczennice wypełniają liniuszek w trakcie zajęć kaligraficznych