Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty kaligraficzne dla SP w Dywitach

Pracownik APO preznetuje uczniom książkę z naszego zasobu

Archiwum Państwowe w Olsztynie, 3 listopada br., odwiedzili uczniowie klasy 4 i 5 Szkoły Podstawowej w Dywitach. Zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie, poświęcone zostały dziejom książki rękopiśmiennej oraz nauce kaligrafii. Nasi goście, po wysłuchaniu prelekcji poświęconej historii książki i pisma przystąpili do zajęć praktycznych. Pod okiem naszych pracowników, uczniowie, poznawali techniki pięknego pisania.

Jesteśmy mile zaskoczeni relacją uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Dywitach, która opisała własne wrażenia z uczestnictwa w zajęciach poświęconych kaligrafii.

 

 

Zdjęcie uczniów kl.4 SP w Dywitach

Zdjęcie grupowe kl. 5, SP w Dywitach

Uczniowie w trakcie kaligrafowania

Uczniowie kaligrafuję litery

Uczeń kaligrafuje litrę a

Uczniowie układają puzzle magnetyczne

Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych

Uczniowie układają puzzle magnatyczne