Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Warsztaty kaligraficzne dla SP2

Klasa 4B ze Szkoły Podstawowej nr 2

Archiwum Państwowe w Olsztynie, 7 grudnia 2017 roku, odwiedzili uczniowie klasy 4B ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olsztynie. Zajęcia, w których uczestniczyły dzieci, poświęcone zostały dziejom książki rękopiśmiennej oraz praktycznej nauce „pisania”. Nasi goście, po wysłuchaniu prelekcji poświęconej historii książki i pisma, pod okiem pracowników archiwum, poznali techniki kaligrafii.

Uczniowie w trakcie nauki pisania stalówką

Pracownik Archowum w Olsztynie prezentuje książkę rękopiśmienną dzieciom

Ucznowie 4B w trakcie warsztatów kaligraficznych

Uczniowie 4B w trakcie warsztatów kaligraficznych